Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Vyjmenovaná čtení o vlasti

oba--lka-vc--v-1.pngZajímavost této knihy spočívá v jejím způsobu zpracování vícero tematických oblastí. Na jedné straně předkládá dětským čtenářům místopisné informace formou turistického průvodce, včetně řady faktů z českých dějin a ze života lidí v dřívějších dobách. A na druhé straně se kniha zaměřuje na původ místních jmen, který děti často zajímá, a umožňuje jim tak proniknout trochu do zákonitostí pojmenovávání našich měst i vesnic. Vedle toho, jak název Vyjmenovaná čtení o vlasti napovídá, je tato kniha netradiční pomůckou k mimovolnímu osvojení grafické podoby vybraných zeměpisných jmen, která jsou v jazykových příručkách řazena do okruhu vyjmenovaných slov. Tato zeměpisná jména jsou v textech totiž barevně zvýrazněna, takže dítě o ně při čtení několikrát očima „zakopne“, díky čemuž si jejich pravopis může lépe uložit do paměti. Každý text knihy provází celostránková umělecká ilustrace.

Vyjmenovaná čtení o vlasti tvoří spolu s Vyjmenovanými čteními o přírodě a Vyjmenovanými čteními o ledasčem jedinečnou trojici knih, jež pojímají problematiku vyjmenovaných slov originálním způsobem.  

Kniha obsahuje 42 kapitolek. Pro 29 z nich byl určující výčet místních jmen uvedený v rámci vyjmenovaných slov v Pravidlech českého pravopisu. Těchto 29 slov (místních jmen) může být požadováno při přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Zbylá místní jména byla zvolena tak, aby byly zastoupeny všechny kraje České republiky. 

Kniha přistupuje k výuce vyjmenovaných slov originálním didaktickým konceptem. U vyjmenovaných slov nám totiž často nezbývá nic jiného, než si správné tvary slov zapamatovat. Jak? Tak jako si lidské tváře zapamatujeme tím, že je opakovaně vídáme, můžeme si stejným způsobem uložit do paměti podobu slov. Děti tedy v krátkých zajímavých článcích, tentokrát vlastivědně zaměřených, vidí vyjmenovaná slova v různých podobách, čímž si fixují jejich grafickou podobu.

Kniha je určena k individuálnímu čtení, které může probíhat mimo jiné také v rámci školního vyučování, a to nejen v hodinách českého jazyka. Texty jednotlivých kapitolek nejsou záměrně členěny do odstavců, aby jednak nebylo narušováno soustředění dítěte, jednak aby byla ponechána volnost učitelům k jejich případnému dělení textu na kratší úseky podle aktuální potřeby.

 

d71c8285-c382-4c92-b02a-d84fcbdfce10.jpeg

 

 

 

 

Kontakt

KONTAKT

Jan-Michal Mleziva
Vyšehradská 45
128 00 Praha 2

+420 224 914 288

mleziva@centrum.cz